Kluwer Schulinck Advies

Het is van groot belang dat u tijdig uw verordeningen, besluiten en beleidsregels opstelt. Kluwer Schulinck kan u hierbij helpen.

Als gebruiker van de Grip op maatwerkedities, krijgt u via de helpdesk direct antwoord op al uw vragen. Naast de Grip op uitgaven biedt Kluwer Schulinck ook persoonlijk juridisch advies. Denk hierbij aan advisering en ondersteuning bij het voeren van processen, het begeleiden van procedures en het opstellen van juridische documenten.

Een overzicht van onze diensten:
 • Advies over beleidsnota’s
 • Advies over beschikkingen
 • Advies en begeleiding bij bezwaar en beroepsprocedures
 • Advies bij gemeentelijke verordeningen

Advies over beleidsnota’s
Met de toepassing van de WWB, Wmo en de Wgs is de werklast van gemeentelijke beleidsambtenaren flink toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het stijgende aantal op te stellen verordeningen, beleidsnota’s en uitbestedingtrajecten.

Kluwer Schulinck biedt gemeenten extra ondersteuning door:
 • Beleidsnota's en/of richtlijnen op te stellen
 • Bestaand beleid te vertalen naar concrete uitvoeringsregels
 • Beleid opstellen (zoals Verordeningen, Besluiten en Beleidsregels)
 • Beleidsharmonisatie door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
 • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten

Meer weten? Neem contact op met Anouk Franssen

Advies bij gemeentelijke verordeningen, besluiten en beleidsregels
De juristen van Kluwer Schulinck hebben grote ervaring met het snel en correct schrijven van vele gemeentelijke verordeningen, besluiten en beleidsregels op het gebied van de WWB en de Wmo.

Wmo
Op uiterlijk 1 november 2014 moeten de nieuwe Wmo-verordening, Wmo-besluit en bijbehorende beleidsregels vastgesteld zijn. Wilt u uw Wmo-verordening, Wmo-besluit en beleidsregels op maat, volgens uw eigen specifieke wensen, aangepast op uw plaatselijk situatie en de gewenste politieke kleur? Kluwer Schulinck kan deze voor u opstellen. De verordeningen op maat van Kluwer Schulinck zijn juridisch getoetst.

WWB
In het kader van de Participatiewet die naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treedt dient u uw verordeningen en beleidsregels opnieuw in te richten. Het betreft onder andere:

 • De Afstemmingsverordening die moet worden gewijzigd door het wetsvoorstel Maatregelen WWB.
 • De verordening individuele inkomenstoeslag die de verordening langdurigheidstoeslag vervangt.
 • De Re-integratieverordening.
 • De verordening cliëntenparticipatie.
 • De gehele nieuwe verordening Loonkostensubsidie.
 • De verordening tegenprestatie.
 • De verordening individuele studietoeslag.

Kluwer Schulinck heeft in opdracht van de VNG de modelverordeningen ontwikkeld in het kader van de Participatiewet en heeft de expertise om de verordeningen volledig voor u op maat te maken.

Advies over beschikkingen
De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Kluwer Schulinck kan gemeenten bijstaan bij het perfect formuleren van beschikkingen.

Voorbeeldbeschikkingen
Kluwer Schulinck heeft speciaal voor de WWB een set voorbeeldbeschikkingen ontwikkeld die zeer toegankelijk zijn voor de burger. De voorbeelden worden aangepast naar aanleiding van wetswijzigingen, jurisprudentie en voortschrijdend inzicht. De voorbeelden zijn kosteloos te gebruiken voor abonnees op Grip op WWB.

Beschikkingen op maat
Al uw beschikkingen juridisch correct herschreven conform nieuwe Wmo, WWB en Schuldhulpverlening? Kluwer Schulinck kan u werk uit handen nemen. Hierdoor bespaart u veel tijd in deze drukke periode en bent u klaar voor 2015 zonder uw eigen organisatie daarmee te belasten. Lees hier meer over deze dienstverlening van Kluwer Schulinck.

Advies en begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures
Kluwer Schulinck biedt gemeenten en uitvoeringsinstanties ondersteuning bij de werkprocessen rond bezwaar en beroep. Hier komen tal van wettelijke eisen bij kijken. Bijvoorbeeld wat betreft de gestelde termijnen en de al dan niet in te stellen bezwaarschriftencommissie. Kluwer Schulinck biedt gedegen informatie en onafhankelijk advies. Klanten kunnen hiermee een afgewogen beslissing nemen met betrekking tot hun organisatie. Ook individuele zaken aangaande een beslissing op aanvraag of bezwaar, worden door Kluwer Schulinck behandeld. De ondersteuning kan zich beperken tot onderzoek, analyse en voorstellen aan het college. Ook de gehele afhandeling tot en met de procesvertegenwoordiging kunt u overlaten aan Kluwer Schulinck.

Meer weten? Neem contact op met Anouk Franssen via e-mail of (077) 475 80 18

Grip op producten

Bestel nu gratis!

Het team van Kluwer Schulinck heeft speciaal voor haar klanten de belangrijkste wijzigingen rondom de Participatiewet samengevat in een waaier. Bestel nu gratis en blijf op de hoogte!

Afbeelding

Bestellen

Kluwer Schulinck wordt weer Schulinck vanaf 1 januari 2015

Afbeelding

Kluwer Schulinck maakt sinds 8 jaar onderdeel uit van het Wolters Kluwer concern. Wolters Kluwer heeft besloten de merknaam Kluwer niet meer te gebruiken maar alleen nog de concernnaam Wolters Kluwer. Dat betekent dat Kluwer Schulinck vanaf 1 januari 2015 weer verder zal gaan onder de oude merknaam Schulinck, met een verwijzing naar de Wolters Kluwer concernnaam.

De wijziging is alleen een aanpassing van de organisatienaam. Vanzelfsprekend blijven de kwaliteit en inhoud van de Schulinck producten onveranderd en kunt u ook in het nieuwe jaar weer op ons rekenen.

Vanaf 1 januari 2015 is deze site te bereiken via www.schulinck.nl

Gratis e-mailnieuwsbrief

Afbeelding

Elke week het laatste nieuws en opinie uit het Sociaal Domein gratis in uw mailbox.

Abonneer nu!

Service

Abonnementen

Dit is Kluwer Schulinck

Kluwer Schulinck is een succesvolle, vooruitstrevende leverancier van regelgeving gedreven oplossingen ter ondersteuning van werkprocessen.

Realisatie door Liones